Week – 24th Nov. – 30th Nov. 14

Social

Micro / Mini Christmas Party

Dance Hall – Sun. 14th Dec. 14 – K.O. 12pm – 2pm & 2:30pm – 4:30pm

Games

Bishopton 1st XV v Millbrae (league)

Ayr – Sat. 29th Nov. 14 – K.O. 2:00pm

Training

Park Mains – Tue. 25th Nov. 14

Mini – 6pm
Midi – 6pm

Holmpark – Tue. 25th Nov. 14

U18 – 7:15pm
Senior – 7:15pm

Holmpark – Thu. 27th Nov. 14

U18 – 7:15pm
Senior – 7:15pm

Park Mains – Sun. 30th Nov. 14

Midi – 10am
Micro – 11am
Mini – 12pm